ZpětÚvodní strana » Služby » ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Co to je energetický průkaz (štítek) budovy?

Energetický štítek nám říká, kolik daná budova při svém provozu spotřebuje energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev teplé vody i  osvětlení. Je tedy užitečným pomocníkem nejen při korigování výdajů za provoz domácnosti, ale především nám slouží při koupi nemovitosti. Z  energetického průkazu budovy zjistíme, zda je daná stavba hospodárná. Na jeho základě se pak bude odvíjet například prodejní cena nemovitosti či výše nájmu.

Energetický průkaz budovy se od 1. 1. 2013 týká stavitelů všech nových budov a také majitelů starších nemovitostí, pokud je chtějí prodat. Tato povinnost platí pro rodinné i bytové domy, stejně jako pro administrativní a průmyslové budovy.

Kdy musíte předložit energetický průkaz budovy

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu budovy a ten pak předložit už při nabídce či inzerci nemovitosti. Nový majitel pak dostane originál či kopii energetického štítku bytu. V  zákoně je konečně ustanovena také povinnost na straně stavebníka nebo společenství vlastníků vyhotovit energetický průkaz a předložit ho při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Přehled situací, v nichž zákon požaduje předložení energetického štítku bytu

 • prodej veškerých budov či bytových jednotek
 • výstavba nových budov
 • větší stavební úpravy již dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní jejich energetickou náročnost
 • pronájem bytu či budovy od 1. 1. 2016

Vlastník bytové jednotky může až do roku 2016 nahradit energetický průkaz budovy předložením faktur či vyúčtováním za dodávky energií za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy nebo si jej vyžádat u svého SVJ. Pro všechna bytová družstva platí tato povinnost od 1. 1. 2016.

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit energetický průkaz budovy mají také provozovatelé obytných a administrativních budov s plochou:

 • nad 1 500 m2 od 1. 1. 2015
 • nad 1 000 m2 od 1. 1. 2017
 • do 1 000 m2 od 1. 1. 2019

U budov využívaných pro školství, nemocnice, budovy veřejné správy:

 • nad 500 m2 od 1. 7. 2013
 • nad 250 m2 od 1. 7. 2015

Co musí energetický průkaz budovy obsahovat

Norma ČSN 73 0540-2:2011 rozděluje všechny budovy podle energetické náročnosti do sedmi klasifikačních tříd A až G.  Ty jsou na energetickém štítku bytu graficky znázorněny. Každá třída je přesně definována mezními limity měrné roční spotřeby energie. Energetický průkaz budovy dále obsahuje procentuální údaje energetické spotřeby na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení. Důležitá je také platnost průkazu a informace o pověřené osobně, která ho vydala. Energetický průkaz budovy nesmí být starší 10 let.

Sankce za nepředložení energetického štítku při prodeji nemovitosti

Chystáte se prodat byt? Nezapomeňte uvést energetický štítek bytu už při inzerci, jinak vám hrozí pokuta do výše 50 000 Kč. Průkaz je nutné přiložit i ke kupní smlouvě. Pokud prodáváte rodinný dům, komerční objekt či bytový dům, je vaší povinností předložit energetický průkaz již při inzerci. Jinak se vystavujete riziku finančního postihu až do výše 100 000,- Kč. Stejná sankce hrozí i v případě, že průkaz energetické náročnosti budovy nepředložíte při podpisu kupní smlouvy. Hrozí také riziko, že kupující označí kupní smlouvu za neplatnou a bude požadovat vrácení kupní ceny. Cena energetického štítku pro rodinný dům se pohybuje kolem 5 000 Kč, neriskujte proto stotisícovou pokutu a  nechte si zpracovat štítek od profesionálů.

Pro jaký typ staveb se průkaz nemusí zpracovávat

Energetický průkaz budovy nemusí jejich majitel, provozovatel či zhotovitel zpracovávat v případě následujících staveb:

 • objekty s obývanou plochou menší než 50 m2
 • rekreační objekty (chaty, chalupy apod.)
 • památky
 • budovy určené k náboženským účelům

Energetický průkaz budovy vydává pouze autorizovaná osoba

Osoby oprávněné k vypracování průkazu energetické náročnosti budovy stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. § 10. Podle znění tohoto zákona to může být pouze energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb

Mám zájem o nabídku zpracování energetického štítku

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

© 2019 MARK&MARTIN – všechna práva vyhrazena

MARK&MARTIN