ZpětÚvodní strana » Služby » ODHAD CENY NEMOVITOSTI

ODHAD CENY NEMOVITOSTI

.

.

ZNALECKÉ POSUDKY

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a z mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů. Součástí postupu je i zjištění právního, technického a faktického stavu nemovitosti.

Znalecký posudek lze zpracovat za účelem:

  • daně z převodu nemovitostí
  • dědického řízení
  • pro vlastní potřebu objednavatele
  • pro majetkové vypořádání
  • stanovení obvyklého nájemného
  • stanovení ceny obvyklé
  • stanovení hodnoty věcného břemene
  • vkladu majetku do společnosti

PODKLADY:  aktuální výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, popřípadně nabývací tituly (kupní smlouvy, darovací smlouva, apod.), další podklady budou určeny na základě individuální konzultace.


TRŽNÍ OCENĚNÍ

Tržní oceňování nemovitostí se provádí pomocí metod stanovení věcné a výnosové hodnoty nemovitosti, především pro účely zajištění reálné ceny zástav pro bankovní domy, stanovení reálných kupních cen nebo ocenění majetkových vstupů do společnosti.

PODKLADY:  aktuální výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, popřípadně nabývací tituly (kupní smlouvy, darovací smlouva, apod.), další podklady budou určeny na základě individuální konzultace.


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ O ZNALECKÝ POSUDEK

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

© 2019 MARK&MARTIN – všechna práva vyhrazena

MARK&MARTIN